Novinky

Analýza a testování

 
 • AFM (Mikroskopie atomárních sil)
 • Rheometrie
 • DSC (Diferenciální skenovací kalorimetrie)
 • FT-IR (Infračervená spektroskopie Fourierovou transformací)
 • GPC (Gelová permeační chromatografie)
 • Stanovení velikosti částic a jejich distribuce
 • TGA (Termogravimetrická analýza)
 • Titrační techniky (hydroxylové číslo, jodové číslo, obsah vody…)
 • SEM (Skenovací elektronová mikroskopie)
 • DMA (Dynamická mechanická analýza)
 • Pull-off test (adheze)
 • Univerzální testovací zařízení (-70 až 350 °C)