Novinky

Analýza a testování

 
  • AFM (Mikroskopie atomárních sil)
  • Rheometrie
  • DSC (Diferenciální skenovací kalorimetrie)
  • FT-IR (Infračervená spektroskopie Fourierovou transformací)
  • GPC (Gelová permeační chromatografie)
  • Stanovení velikosti částic a jejich distribuce
  • TGA (Termogravimetrická analýza)
  • Titrační techniky (hydroxylové číslo, jodové číslo, obsah vody…)
  • SEM (Skenovací elektronová mikroskopie)