Novinky

Vybrané hi-tech výzkumné a vývojové aktivity

 
  • Tepelně a elektricky vodivé polymerní systémy
  • Strukturované polymerní pěny (vysoká pevnost a nízká hustota)
  • Kompozitní tanky na kapalná paliva (nízkohmotnostní CFRP a polymerní bariérové vrstvy)
  • Tepelně odolné systémy
  • Kryogenní materiály (polymerní pěny a aerogely)
  • Hybridní kompozitní materiály (vysoká pevnost a odolnost proti agresivnímu prostředí, nízké vnitřní pnutí)
  • Elastomery (nízká permeabilita plynů a vynikající termo-mechanické vlastnosti)
  • Nátěrové hmoty s odolností proti vysoké teplotě (přes 300 °C)
  • Nátěry s tlakovými sensory (senzory na tlak a deformaci)
  • Adhesiva (vysoká pevnost v loupání, enkapsulace chemických látek)