Novinky

Nanotechnologie

 
  • Syntéza nanostruktur (organické, anorganické a hybridní nanostruktury jako jsou jíly, oxidy kovů, uhlíkové nanotrubky, grafen, silika, nano celulóza…)
  • Povrchová modifikace nanostruktur „šitá na míru“ (organofilizace, zavádění reaktivních skupin…)
  • Disperze nanostruktur v různých prostředích (od kapalných po tuhá, monomery, polymerní pojiva…)
  • Testování kvality disperzí (AFM, velikost částic a jejich distribuce…) v polymerních systémech před a po síťování
  • Formulace a příprava různých polymerních systémů modifikovaných nanostrukturami (nátěrové hmoty, licí pryskyřice, kompozity…)