Novinky

Služby

 

Výzkum a vývoj

Nanotechnologie

 • Syntéza nanostruktur (organické,anorganické a hybridní nanostruktury jako jsou jíly, oxidy kovů, uhlíkové nanotrubky, grafen, silika, nano celulóza…)
 • Povrchová modifikace nanostruktur„šitá na míru“ (organofilizace, zavádění reaktivních skupin…)
 • Disperze nanostruktur v různých prostředích (od kapalných po tuhá, monomery, polymerní pojiva…)
 • Testování kvality disperzí (AFM, velikost částic a jejich distribuce…) v polymerních systémech před a po síťování
 • Formulace a příprava různých polymerních systémů modifikovaných nanostrukturami (nátěrové hmoty, licí pryskyřice, kompozity…)

Technologie příznivé životnímu prostředí

 • Syntéza, formulace a příprava speciálních typů monomerů a polymerních materiálů na bázi obnovitelných surovin (přírodní oleje, cukry, celulóza, lignin, cutin, přírodní vlákna…)
 • Alternativní technologie (enzymatickékatalýzy, syntéza v mikrovlnném poli…)
 • Recyklace polymerních materiálů (PET, PU, PC…)
 • Enkapsulace (self-healing, antikorozivní, antifouling…)

Maloobjemová výroba

 • Aditivní koncentráty(disperze nanostruktur)podle požadavků zákazníka
 • Polymerní premixy
 • Pre-pregy
 • Licí pryskyřice

Analýza a testování

 • AFM (Mikroskopie atomárních sil)
 • Rheometrie
 • DSC (Diferenciální skenovací kalorimetrie)
 • FT-IR (Infračervená spektroskopieFourierovoutransformací)
 • GPC (Gelová permeačníchromatografie)
 • Stanovení velikosti částic a jejich distribuce
 • TGA (Termogravimetrická analýza)
 • Titrační techniky (hydroxylové číslo, jodové číslo, obsah vody…)

Konzultační služby

 • Nanotechnologie a technologie příznivé životnímu prostředí
 • Vzdělávání studentů, doktorandů a absolventů universit