Novinky

Analýza a testování

 
 • AFM (Mikroskopie atomárních sil)
 • DMA (Dynamická mechanická analýza) - rheometrie s možností měření při mínusových teplotách (kompresorová stanice, chladící zařízení, SW)
 • DSC (Diferenciální skenovací kalorimetrie)
 • FT-IR (Infračervená spektroskopie Fourierovou transformací)
 • GPC (Gelová permeační chromatografie)
 • Stanovení velikosti částic a jejich distribuce
 • TGA (Termogravimetrická analýza)
 • Titrační techniky (hydroxylové číslo, jodové číslo, obsah vody…)
 • SEM (Skenovací elektronová mikroskopie)
 • Pull-off test (adheze)
 • Univerzální testovací zařízení (-70 až 350 °C) pro stanovení mechanických vlastností s video průtahoměrem, možnost měření v ohybu
 • CNC router RM SX5070
 • Tera-ohm metr pro měření elektrického odporu
 • Měřák elektrického odporu TESTE
 • Lisovací zařízení pro přípravu tablet
 • Automatické natahovací pravítko pro přesnou tvorbu tenkých vrstev
 • Outgassing jednotka VSK (ECSS-Q-ST-70-02C)
 • UV fotopolymerační zařízení
 • NMR (Nukleární magnetická rezonance)
 • Superkritická fluidní extrakce pomocí CO2
 • Tepelná vodivost (C-Therm teplotní komora se snímači)
 • ATOX (expozice atomárnímu kyslíku)