Novinky

Produkty

 

Produkty

 • Adhesiva
 • Licí pryskyřice
 • Kompozity
 • Elastomery
 • Pěnové materiály
 • Nátěrové hmoty
 • Tmely

Aplikační oblasti

 • Kosmonautika
 • Letectví
 • Automobilový průmysl
 • Stavebnictví
 • Elektronický průmysl
 • Lodní průmysl
 • Vojenský průmysl
 • Medicína

Vybrané hi-tech výzkumné a vývojové aktivity

 • Tepelně a elektricky vodivé polymerní systémy
 • Strukturované polymerní pěny (vysoká pevnost a nízká hustota)
 • Kompozitní tanky na kapalná paliva (nízkohmotnostní CFRP a polymerní bariérové vrstvy)
 • Tepelně odolné systémy
 • Kryogenní materiály (polymerní pěny a aerogely)
 • Hybridní kompozitní materiály (vysoká pevnost a odolnost proti agresivnímu prostředí, nízké vnitřní pnutí)
 • Elastomery (nízká permeabilita plynů a vynikající termo-mechanické vlastnosti)
 • Nátěrové hmoty s odolností proti vysoké teplotě (přes 300 °C)
 • Nátěry s tlakovými sensory (senzory na tlak a deformaci)
 • Adhesiva (vysoká pevnost v loupání, enkapsulace chemických látek)