Novinky

Vybrané hi-tech výzkumné a vývojové aktivity

 
 • Kompozity
  • Tepelně a elektricky vodivé polymerní systémy (pasty, fólie)
  • CFRP nádrže na kapalná paliva s vysokým bariérovým účinkem a odolávajícím kryogenním podmínkám (kapalný vodík...)
  • Hybridní kompozitní materiály (vysoká pevnost a odolnost agresivnímu prostředí, nízké vnitřní pnutí)
  • Systémy s dlouhou dobou zpracovatelnosti a nízkou teplotou vytvrzování
 • Adheziva
  • Polymercní strukturní pěny (vysoká pevnost a nízká hustota materiálů)
  • Systémy s unikátní kombinací vysoké pevnosti ve smyku a odtrhu
  • Jednokomponentní latentní systémy 
 • Nátěry
  • Nátěry s odolností proti vysoké teplotě nad 300 °C
  • Tepelně ochranné systémy (reflektance, absorpce, emitance)
  • Nátěrové systémy proti zamlžení a vzniku námrazy
  • Bariérové nátěry (nízká permeability kapalin a plynů)
  • Nátěry citlivé na změny napětí (tlakové a deformační senzory)
  • Multifunkční primery (kombinace antikoroze, adheze a strukturálního lepení)
 • Elastomery
  • Nízká permeabilita plynů, odolnost agresivním prostředí a vynikající termo-mechanické vlastnosti
  • Vibrační útlumové vlastnosti