Novinky

Výzkum a vývoj

 

Nanotechnologie

  • Syntéza nanostruktur (organické,anorganické a hybridní nanostruktury jako jsou jíly, oxidy kovů, uhlíkové nanotrubky, grafen, silika, nano celulóza…)
  • Povrchová modifikace nanostruktur„šitá na míru“ (organofilizace, zavádění reaktivních skupin…)
  • Disperze nanostruktur v různých prostředích (od kapalných po tuhá, monomery, polymerní pojiva…)
  • Testování kvality disperzí (AFM, velikost částic a jejich distribuce…) v polymerních systémech před a po síťování
  • Formulace a příprava různých polymerních systémů modifikovaných nanostrukturami (nátěrové hmoty, licí pryskyřice, kompozity…)

Technologie příznivé životnímu prostředí

  • Syntéza, formulace a příprava speciálních typů monomerů a polymerních materiálů na bázi obnovitelných surovin (přírodní oleje, cukry, celulóza, lignin, cutin, přírodní vlákna…)
  • Alternativní technologie (enzymatické katalýzy, syntéza v mikrovlnném poli…)
  • Recyklace polymerních materiálů (PET, PU, PC…)
  • Enkapsulace (self-healing, antikorozivní, antifouling…)